Marți, Noiembrie 24, 2020
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac!     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!

MEMORIU VALCEA PLAN DE ȘCOLARIZARE   AICI 

Extras de lege care clarifică cele două tipuri de dobanzi

 

 OUG nr. 13/2011, "Art. 2(2) Dobânda datorată de debitorul obligației de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației, este denumită dobândă remuneratorie. 

Informare privind învoirile de care beneficiază cadrele didactice pe parcursul unui an școlar

Stimați colegi ,

Cadrul legal care va permite sa solicitați învoirea de la ore pentru o perioada de o zi sau mai multe este oferit de  art. 30(3) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate –Învățământ Preuniversitar, înregistrat la M.M.J.S. sub nr.435 din data de 17.04.2019.

Termenul sub care este cuprinsa situația in care solicitați acordarea unei zile libere suplimentare celor legale este de “învoire colegiala”.

O NOUĂ VICTORIE IN INSTANTĂ
Sindicatul nostru a castigat la Tribunalul Valcea procesul cu Primăria Fartățești pe speța care presupune decontarea navetei unor colegi din acest UAT. Astfel că un număr de 11 sindicaliști au de recuperat sume de pană la 1900 lei reprezentand contravaloarea abonamentelor de călătorie pentru anul scolar 2016-2017. Hotărarea Tribunalului Valcea poate fi atacată cu apel dar considerăm că nu sunt șanse să se schimbe ceva. 
Mai avem de deschis o nouă acțiune cu această primărie pentru perioada 2017-2019.