Comunicat de presa – 9 SEPTEMBRIE 2014

Comunicat de presa

 UN NOU REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

            În această perioadă se află în dezbatere publică un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învâţâmânt Preuniversitar (ROFUIP).

Este nevoie de un nou regulament având în vedere modificările legislative care au apărul odată cu Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţionale ,cu modificările şi completările ulterioare.După ce se vor face propuneri din partea colegilor dar şi a părinţilor, reprezentanţii ministerului împreună cu cei ai sindicatelor se vor întâlni în comisii tehnice, pentru a face ultimele retuşuri ,înainte ca acest act normativ să fie aprobat prin ordin de ministru.

Acest act normativ are multe prevederi care sunt menite să ducă la creşterea calităţii actului educativ .Spre exemplificare la capitolul „Indatoririle părinţilor „sunt prevăzute următoarele:

Art. 246. –  (1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

  1. Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității
  2. Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar.
  3. Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele legal instituit are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat  sănătos la nivel de clasă/grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ.
  4. Părintele/tutorele legal instituit al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit va fi consemnată în caietul  profesorului pentru învăţământ preşcolar, profesorului pentru învăţământ primar, profesorului diriginte  cu nume, dată şi semnătură.
  5. Părintele/tutorele legal instituit al elevului răspunde material pentru distrugerile  bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

Art. 247. – Se interzice oricăror persoane agresarea- fizică, psihică, verbala etc., a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.

……………………………………………………………………………..

De asemenea părinţii ,prin acest regulament sunt obligaţi să încheie cu unitatea de învăţămant un contract educaţional.

Tot în acest regulament sunt prevăzute şi unele proceduri, pe care reprezentanţii unităţilor de învăţământ  trebuie să le urmeze ,în situaţii de criză ,cum ar fi cele de atac terorist sau atunci când trebuie luate măsuri disciplinare.

In egală măsură sunt trecute şi îndatoriri ale profesorilor şi elevilor.

Aşteptăm cu nerăbdare ca prevederile regulamentului să-şi producă efecte ,astfel calitatea educaţiei şi instrucţiei şcolare să crească.

Ne dorim pentru colegii noştri o nouă lege de salarizare ,lege care să aducă un minim de confort financiar .Avem ceva promisiuni dar….deocamdată atât.

 

Azi 9 sept 2014,

Preşedinte    S.P.I.P-Vâlcea,

Vicepresedinte F.S.E.”Spiru Haret “,

Prof.Florin Popa

Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content