COMUNICAT DE PRESA – Despre decontarea navetei

Sindicatul Personalului din Invatamantul Preuniversitar – Vâlcea

B-dul N. Bălcescu, Nr. 30. Râmnicu Vâlcea

 

COMUNICAT  DE PRESA

Despre decontarea navetei

Urmare şi a demersurilor noastre la nivel de minister, pentru eliminarea confuziilor dar şi pentru a obliga comunităţile locale să deconteze cheltuielile de navetă personalului didactic şi didactic auxiliar, a fost emisă de Guvernul României  H.G. nr.569/2015.

Conform acestui act normativ finanţarea pentru decontare se poate face atât de la bugetul local cât şi din cote defalcate de tva ,adică de la bugetul de stat –acolo unde primăriile nu dispun de resurse financiare.Prin urmare consiliile locale si primăriile nu mai pot invoca lipsa de fonduri aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Din păcate nu am obţinut aceste drepturi şi pentru personalul nedidactic.

Dacă la nivel naţional sunt aprox. 65.000 de colegi care efectuează naveta la si de la locul de muncă, apreciez că in judetul Vâlcea vorbim de aproximativ 1000.

In H.G. nr.569/2015 se clarifică demersurile care trebuie făcute pentru decontarea navetei -atât de angajator (unitatea de invăţământ ) cât şi de personalul didactic în cauză şi condiţiile în care se face decontarea de câtre primării si consiliile locale.

Redăm mai jos un extras din această hotărâre:

(6) Decontarea navetei se poate face pentru autoturismul / ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu atunci când:
a) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se 
află situată unitatea de învăţământ, nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unității de învățământ.
b) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.
(7) Decontarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice
titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6) se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.
(8) Se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învățământ, iar orarul mijloacelor de transport nu diferă cu mai mult de 2 ore de orarul/programul solicitantului.
(9) Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la decont,pentru luna precedentă, unită
ții de învățământ sunt următoarele:
a) abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă.
b) biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă, acceptate numai în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (3).
c) bonurile de achiziţie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarca
țiunea proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea sumei decontate.

Apare o problema cu care ne confruntăm şi anume faptul că unele firme de transport refuză să elibereze cadrelor didactice adeverinţe din care să rezulte valoarea abonamentelor pe rutele de navetă.

Aceste adeveninţe sunt necesare colegilor care efectuează naveta cu autoturisme proprietate personală, deoarece hotărârea de guvern prevede că se deconterază maxim contravaloarea unui abonament pe ruta în cauză.

Vom incerca să rezolvăm această problemă dar deocamdată nu ştim la ce instituţie să ne adresăm.

Prin urmare decontarea este obligatorie şi sperăm să nu mai avem situaţii în care trebuie să ne adresăm instanţelor de judecată, aşa cum de multe ori am făcut-o.

Încă trăim in ţara unde multe legi au valoare numai după ce se pronunţă instanţele, obligând pe cei în cauză să le aplice. Depre aceste aspecte.. cu altă ocazie.

1 octombrie   2015

Preşedinte S.P.I.P – Vâlcea,

Vicepresedinte F.S.E. ”Spiru Haret “,

Prof. Florin Popa

Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content