CUM SE PLATESC INDEMNIZATIILE PENTRU CONCEDIILE DE ODIHNA ALE CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar beneficiaza de dreptul la concediul de odihna anual cu plata, cu o durata de 62 de zile lucratoare, in perioada vacantelor scolare, potrivit prevederilor art.1 alin. (1) si (2) din Normele Metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului din invatamant, aprobate prin Ordinul 5559/2011.Conform legislatiei in vigoare, perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfasurarea examenelor nationale.In cazul in care un cadru didactic a desfasurat activitate la catedra numai o parte din anul scolar/universitar, acesta are dreptul la un concediu de odihna cu o durata calculata proportional cu numarul lunilor lucrate in anul scolar/universitar respectiv.

Atentie! Indemnizatia de concediu se plateste cu cel putin 5 zile inainte de data efectuarii concediului de odihna. Asadar, din acest punct de vedere, apreciem ca legiuitorul a stabilit in mod expres cazul in care aceasta indemnizatie se acorda in avans, plata efectiva a drepturilor banesti fiind realizata numai in situatia in care concediul de odihna se realizeaza efectiv.In cazul concediului de maternitate si a concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului, raporturile de munca ale salariatei in cauza sunt suspendate de drept in aceasta perioada si, dupa caz, din iniativa salariatei, in conformitate cu prevederile art. 50 din Codul muncii, republicat si ale art.255 alin. (6) si (7) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.Neefectuarea concediului anual da dreptul salariatei in cauza la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar urmator, ulterior revenirii din concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului, aceasta fiind indreptatita inclusiv la plata indemnizatiei de concediu aferenta, calculata potrivit prevederilor art.10 din ordinul mentionat.In aceasta situatie, la reintoarcerea din concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului, cadrul didactic respectiv va avea dreptul la un numar de zile de concediu calculat proprotional cu cele 9 luni lucrate anterior suspendarii contractului, pe durata concediului de odihna avand dreptul si la o indemnizatie calculata in raport cu numarul zilelor de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de vechime si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu.

Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content