Precizări privind reducerea normei didactice la 16 ore

Precizări privind reducerea normei didactice la 16 ore 

09.09.2014  În anul școlar 2014-2015, la nivelul unităților de învățământ, personalul didactic de predare cu o vechime de peste 25 ani și gradul didactic I poate fi încadrat prin reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Baza legală: Legea 1/2011 a educației naționale , art. 262 alin (4), (5) și (6). 

,,(4)Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) și e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat. 

(5)Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii. 

(6)Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e).'' 

Comentarii: Dreptul la reducerea normei este reglementat expres numai pentru personalul didactic de predare din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar (învățământ gimnazial, liceal și postliceal). Pot beneficia de acest drept cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

– au o vechime în învățământ de peste 25 ani; 

– au dobândit gradul didactic I; 

– au solicitat în scris directorului unității reducerea normei didactice. Personalul didactic de predare care a solicitat reducerea normei didactice la 16 ore nu poate beneficia și de ore plătite în regim de plata cu ora. Pentru anul școlar 2014-2015, precizarea din alineatul (4) ,,cu încadrarea în bugetul aprobat'' este clarificată prin precizările din adresa MEN nr. 54274/03.09.2014. Anul școlar începe în luna septembrie. Pentru anul școlar 2014-2015 (primul în care se aplică prevederile menționate), având în vedere data modificărilor legislative (29 iunie), bugetul aprobat nu putea să cuprindă și sumele implicate de aplicarea reducerii de normă. Problema se va rezolva prin rectificarea bugetară din trimestrul IV, iar pentru semestrul al II-lea al anului școlar prin prevederea sumelor necesare în bugetul anului 2015. Prevederile menționate mai sus nu sunt aplicabile personalului didactic de predare care își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar și învățământul primar. Educatorii/învățătorii, institutorii, profesorii pentru învățământul preșcolar/primar sunt încadrați pe post (un cadru didactic pentru fiecare grupă cu program normal/clasă din învățământul primar) fără a se preciza un număr de ore obligatoriu de predat pe săptămână. 

Spread the love

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Skip to content