Consultatii

May 21, 2019

CLARIFICARE-CE INSEAMNĂ DOBANDA REMUNERATORIE SI PENALIZATOARE

Extras de lege care clarifică cele două tipuri de dobanzi    OUG nr. 13/2011, “Art. 2(2) Dobânda datorată de debitorul obligației de a da o sumă […]
May 7, 2019

Informare privind invoirea colegială

Informare privind învoirile de care beneficiază cadrele didactice pe parcursul unui an școlar Stimați colegi , Cadrul legal care va permite sa solicitați învoirea de la ore […]
November 16, 2018

Despre recuperarea taxelor cu perfecționarea

Legislaţia în vigoare obligă cadrele didactice să urmeze cursuri pentru formare continuă şi dezvoltare profesională. După cum ştie toată lumea, instruirea asta nu e gratuită, ci […]
November 10, 2016

Noi precizări privind sporul de 15% pentru persoanele care dețin titlul științific de doctor

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea […]
October 11, 2016
prevederi legale pensionare.jpg

DESPRE PENSIONAREA CADRELOR DIDACTICE

September 6, 2016

DESPRE VECHIMEA IN INVATAMANT

 1. Legea nr.63/2011 , Anexa 5 Metodologie de Calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic si personalului didactic auxiliar din invatamant Art. 3. — […]
July 12, 2016

Copiii cadrelor didatice pensionate vor avea aceleaşi drepturi cu elevii ai căror părinţi sunt în activitate

Copiii personalului didactic pensionat beneficiază de aceleaşi scutiri precum copiii personalului didactic în activitate, după ce, luni, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege de […]
February 8, 2016

Precizări privind reducerea normei didactice la 16 ore

Precizări privind reducerea normei didactice la 16 ore  09.09.2014   În anul școlar 2014-2015, la nivelul unităților de învățământ, personalul didactic de predare cu o vechime de […]
January 29, 2016

Indemnizatia aferenta concediului platit pentru redactarea tezei de doctorat

Art. 268 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifi cările şi completările ulterioare, prevede: „(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau […]
Skip to content