spiru_haret2.pngFEDERAŢIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE SPIRU HARET

Afiliată la Confédération Syndicale Mondiale de l’Enseignement

Filiala Vâlcea

Casa de Ajutor Reciproc S.P.I.P Valcea

            Calea lui Traian nr 134;       Cod fiscal 30595563        Tel. 0250731248, Fax 0250731248

Regulament de funcţionare C.A.R.-S.P.I.P- Valcea

 

 

C.A.R.-S.P.I.P- Valcea funcţionează cu scopul de a ajuta membrii sindicatului nostru pentru a avea acces la credite cu dobandă foarte avantajoasă. Membrii CAR pot fi salariaţi din învăţămant ai sindicatului nostru dar şi colaboratori din cadrul federaţiei.

Cotizaţia la fondul social este de minim 30 lei si maxim 200lei, care se reţine tot pe statul de plată pe baza cererii de inscriere.

Împrumutul se poate solicita după trecerea unui termen de maxim 6 luni de cotizare la fondul social şi se plateste în contul sindicalisului (membru CAR) prin virament bancar.

Viramentele bancare  (imprumuturi, retrageri) se efectueaza o singura data pe luna, in jurul datei de 20 ale fiecarei luni. Depunerea documentelor se face pana in ziua de 10 ale fiecarei luni pentru luna in curs, fizic, la sediu, sau transmise online pe adresa de email spipvalcea@yahoo.com,  scanate.

Imprumutul se acordă ,in limita fondurilor CAR si valoare fondului social,pe baza unui contract semnat între cele două părţi. Dobanda la credit este de 5 % pe an, calculata la suma imprumutata, raportata la perioada de rambursare şi se reţine în fiecare lună, pe statul de plată (împreună cu rata la credit , cotizaţia la fondul social şi un comision de administrare a creditului de 2 lei pe lună).
Rata dobanzii este fixa si se calculeaza de la data acordarii imprumutului, pana la data rambursarii integrale. Fiecare contract are ca Anexa –Grafic de rambursare- unde sunt detaliate ratele si termenul scadent.

Tipurile de imrumut ce pot fi contractate si conditiile de acordare sunt detaliate in anexa prezentului regulament.

Orice membru poate avea maxim doua credite in derulare.
Acordarea celui de al doilea credit se supune acelorasi conditii, dupa analiza veniturilor salariale a persoanei care il solicita.

In cazul rambursarii anticipate a creditului se recalculeaza dobanda pentru perioada in care s-a derulat creditul. Imprumutatul poate solicita o refinantare a creditului, numai dupa derularea a ½ din perioada de rambursare. In acest caz nu se recalculeaza dobanda.

Pe perioada derularii contractului, imprumutul CAR nerestituit nu se compenseaza cu soldul cotizatiei. Compensarea imprumutului cu soldul cotizatiei se poate face numai daca membrul CAR solicita retragerea, iar soldul cotizatiei depaseste valoarea imprumutului sau este egal cu acesta.

In cazul in care salariul nu mai permite retinerea totala sau partiala a ratei pe statul de plata, imprumutatul are obligatia sa depuna rata sau diferenta respectiva. Nedepunerea acesteia constituie rata scadenta si nerambursata.

Orice schimbare intervenita privind domiciliul, locul de munca, telefonul si actul de identitate se comunica termen de 5 zile de la producere. In cazul in care locul de munca este in afara sistemului de invatamant IMPRUMUTATUL se obliga ca in termen de 60 zile de la comunicare sa achite imprumutul.

Orice intarziere in rambursarea ratelor de imprumut si a dobanzilor aferente de peste 90zile de la data scadentei da dreptul CAR sa procedeze la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite a imprumutatului si /sau girantilor. Aceasta se va intampla dupa instiintarea telefonica sau in scris, in acest sens, atat a imprumutatului cat si a girantilor.

La retragere, membrul CAR primeste fondul social după maxim trei luni de la data solicitării prin cerere scrisă. Pentru reinscriere se plăteşte o taxă de 20 lei.La prima înscriere în CAR nu se percepe taxă.

Membrul CAR poate pastra un plafon minim al fondului social de 2500 lei, care  poate sa ii asigure in orice moment toate beneficiile CAR( vechime, dreptul de a primi un credit cu prioritate, dreptul la benficiile anuale).In acest caz, suma retrasa din fond se vireaza in cea mai apropiata data in care se fac plati.

 

C.A.R.-S.P.I.P- Valcea este luat în evidenţa B.N.R. şi se supune reglementărilor elaborate de aceasta.

Preşedinte    C.A.R.-S.P.I.P- Valcea

Prof. Florin Popa

 

Program de functionare : luni , marti si miercuri intre orele 8.30 -14.00

Spread the love