STRATEGIA

 Sindicatului Personalului din Invatamantul Preuniversitar –Valcea pentru perioada 2015-2020

Scop

Sindicatului Personalului din Invatamantul Preuniversitar –Valcea îşi propune păstrarea şi îmbunătăţirea capacităţii organizaţiei de a apăra drepturile prevăzute în legislaţia naţională,  în contractele colective de muncă aplicabile, şi promovării intereselor membrilor săi în relaţia cu ceilalţi parteneri de dialog şi negociere..

Obiective

1. Creşterea capacităţii de dialog şi negociere a sindicatului nostru la toate nivelurile (naţional, judeţean, local).

2. Dezvoltarea şi consolidarea unor raporturi de colaborare cu Federaţia Spiru Haret, cu sindicatele din cadrul federaţiei noastre, în vederea susţinerii unor obiective comune.

3. Dezvoltarea de programe/proiecte pentru îmbunătăţirea nivelului dc informare şi pregătire al membrilor de sindicat în ceea ce priveşte problemele sindicale şi cele profesionale; derularea unor programe/proiecte pentru tineret pentru cunoaşterea legislaţiei muncii şi a celei specifice ramurii învăţământ.

4.   Asigurarea resurselor financiare; utilizarea acestora cu discernământ;
identificarea unor resurse financiare suplimentare care să permită abordarea unor
proiecte realizabile.

5.  Creşterea numărului de membri de sindicat prin câştigarea încrederii salariaţilor în sindicat şi în liderii acestuia, atragerea tinerilor angajaţi şi integrarea lor în organizaţiile sindicale afiliate.

6.  Crearea unei imagini pozitive a sindicatului şi promovarea acesteia.

Mijloace de realizare – acţiuni

A1 Eficientizarea comunicării cu toate grupele sindicale din toate unităţile de învăţământ, prin: deplasări periodice în teritoriu, dezvoltarea sistemului de transmitere a informaţiilor prin e-mail.

A2 Organizarea corespunzătoare a şedinţelor la toate nivelurile sindicatului: judeţean, local (ordine de zi, dezbatere reală a problemelor supuse atenţiei) pentru a asigura transmiterea informaţiilor în ambele sensuri.

A3 Informarea permanentă a membrilor de sindicat prin materiale scrise şi prin intermediul e-mail, pe teme profesionale, sindicale, legislative.

A4 Participarea reprezentanţilor Sindicatului Personalului din Invatamantul Preuniversitar –Valcea  la toate formele dialogului social, acţiuni de negociere, comisii paritare cu ceilalţi parteneri (,I.S.J Valcea, Prefectură, Consiliu Judeţean, Consiliile Locale, unităţi şcolare); promovarea argumentată a intereselor membrilor de sindicat.

A5 Prin informarea realizărilor obţinute prin lupta sindicală,  se va acţiona pentru creşterea numărului de membrii de sindicat.

A6 Declanşarea unor acţiuni sindicale în cazul în care transpunerea în practică a strategiei nu poate fi realizată pe calea negocierilor.

A7 Organizarea unor cursuri de educaţie şi formare sindicală prin care se va realiza instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor grupelor sindicale si a organizaţiilor afiliate.

A8 Implicarea în proiecte din fonduri europene, pentru pregătirea profesională a membrilor de sindicat.

A9 Dezvoltarea in continuare a  pârghiilor proprii de ajutorare a membrilor de sindicat prin: asigurarea necesarului de bilete de odihnă cu preţ redus, asigurarea ajutoarelor sociale conform hotărârilor  proprii, colaborarea cu CAR SPIP Valcea pentru a asigura împrumuturi cu dobândă redusă.

A10 Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe etc.

A11 Organizarea de evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferinţe etc.) pentru informara corectă a partenerilor sociali şi a opiniei publice.

22 ianuarie 2015

Biroul Executiv al Sindicatului Personalului din Invatamantul Preuniversitar –Valcea

Spread the love